avdotijperz wrote in goodspb

Не без помощи бандеровских агитаторов, посещающих наше скромное сообщество, обнаружил крутейший сайт

libraria.ua

Это libraria.ua — сайт архивов украинской прессы.

А это газета Украинское слово — бандеровский агитпроп. За 2 октября 1941 года. В самый разгар массовых убийств в Бабьем Яру.

НАЙБІЛЬШИЙ ВОРОГ НАРОДУ – ЖИД!
За 23 роки чорноного больше пяцького папуваипя всі «щас ливі» наїреди Советеького Союзу мали ■ можливість пізнати і в грізний спосіб відчути над собою тяжке ярмо жидівського пану вання. А особливо в декількох останніх літах цілком лоно вия,- вилось, що «диктатура йролеТарі- є в дійсності .диктатурою жидівства. В СССР майже вся ©лада, починаючи від найвищої! Кінчаючи йайінижчши владними чинняками, була в руках жидів. _ Це була безконечна кількість різних Гольпімапіїв, РозейбЛюміїв, Рухімовичів, Граісманів, Розен- ГОЛЬЦІ'В і Т. д. і т. д. Совєнський Союз мав стати тою завітною землею, про яку жвдв мріють споконвіку. Це мав бути зародок жидівського панування над всіма иежидамн т. зв. «гоями».' Ватя аш па це знаходимо вже й в Старому Завіті; «Та я хочу пере дати Тобі всі нежпдівські народи в спадщину й кіпці з усіх світі®у Твою власність. Ти маєш їх розбити залізною булавою, немов глечики. Ти маєш їх порозкида ти!» (Старий Завіт II цсая). ЖиДи хотіли всіх пежидів так покорити, щоб вопи перестал® бути людьми, а стали па рівні худоби), яка б їм мала служити. Це сказано також в жидівських «законах»: «Жиди будуть називатися людьми). їїе жйди будуть називатися ие людь ми. але худобою» (Талмуд: Баба Мезія 1146). Або: «Бог сотворив нежилі®, хоч воли на звірів схожі В ЛЮДСЬКІЙ подобі. Бо ТО Е6 ли- ЧИТЬ ЖИДОВІ, щоб ВІЙ послугову вався шраівжнім звірем. Тому він буде обслуговуваний тільки зві ром в подобі чешивіка» (Мідрапі • Талпіот ст. 255. Варшава 1855). І Або; «'Поміж жидами і нежидами | иема ніяких узаемпа. Бо м’ясо не-! жидів є м’ясом звірин®, а їхнє насіння є звіре жим шсішшм». (Талмуд ббамот 98а). Це декіль ка уривків із величезної КІЛЬ КОСТІ жидівських «законі©» про нежидів. Супроти нежида жидові псе дозволено, бо иежид це нешо дша( 1). Душегубство і ошукаиство ще дозволені способи поступоваи ня з гоєм, В Сепгер ккаріїмі Ш. : ц. 25 оказало: «Дозволено взяти 1 тіло і життя нежпдові. То оокіль ■ ки більше є це дозволено вднос- Е но його всього маєтку». ’ Для того, щоб зруйнувати нід ’ калини хриегіянського життя, . жиди почали, також відповід ні своїх талімудежих заповів деі, ширити Між хришіі'яшіамй безбожництво і антирелітіїйіНість. к Позбавивши людину віри й христі й япського іідеалу добра та правди, [ вони затуплювали її свідомість, . совість і сумління. І тих, які . 'підлягали цій отруї, ВОНИ, дійс с по робили своїми безвольними ра.“ . бами. Як наприклад можуть по [ І служити ті, що стояли на їхніх _ і службах як кати евкаведисти. Е Так само і це сказапо в ташмуд . І ськніх законах. А .саме: «А як , месія прийде, багато гоїв перей * де до жидів. Безліч хвороб поп ас у. зається, а кров'ю буде розбризка. . но немов подещевою росою... месія ) розпочне з гоями в гарячий' бій. Він мерцями прокладе стир ти. Аїх королів, позаібивіає й ■край їхиий шуетошить. Земля поретворпткея в ран для жиді®». (Рабіи Макгір в Абкат рок). ..-.«А він (месія), побаїдришш но ги свої кров’ю гоїв, цвШ плащі побілить їхнім товщем. ЙОГО ОДІЇЇ пя буде обр'Изканс кров’ю кума (гоя)...» Багато христі'яік же в силі повірити, що жидівський иа рід посідає такі закони й запові ти. Але чи можна ще в цьому сумніватись (недшвлячись -иа те,- що це иідтв&рджейо різними знав цями), знаючи про ті звірства й знущання, що їх творили жиди впродовж 23 рокііві на гереаі Україні;? Це був час немилосердного знущання над народом. Система тячне виїмордовувашя свідомого народнього елементу по тюрмах і кощ-таборах, систематичне ви голодовувашня широких народних мас,_ це були методи приміпіоваиі жидівською владою. Зниження життєвого стандарту па найниж чий рівень мало привести до повного отупіння і пасивности. І АбсліугіХйа ізоляція від зовніді нього світу унеможливлювала піз нати вищий рівень життя! інших народів. «Жити стало ліпше, жи ти стало веселіш» під «сонечком сталінської кож-тнігуції», дійсно жити стало ліпше, але кому? Вистачить кинути один погляд на будьяку фотографію «щасливого советеького народу», щоб дізна тись кому стало жити ліпше... Очевидно, що «вибраному» наро дові —жидам. Совегс.ький Союз ста® раш для жиді®, він став тор «обіцяною' землею», згро яку жж-' дам розказували їхні рабіни. Але жиди перерахувалась, коли дума ли, що вони вже «виховали» ту пасивну, інертну масу рабів автоматів, якою б вони могли завоювати собі владу над всіма народами Еврошг, а далі і всього світу. Знайшлася сила, яка зір вала їхні плини, яка помстить ті гекатомби жертв ’ жидівського шінушанпія! Вся Европа бореться тепер з цією небезпекою. Жщи не мали милосердя. Нехай же те пер і вони не сподіваються його, р р--.-

На сегодняшний момент в украинских школах детей учат, что бандеровцы к преступлениям  против евреев вообще не причастны. А воевали исключительно против советской власти, причем ни в коем случае не вместе с немцами. Оппозиция такая. Понимаете, во время Великой отечественно войны у них просто взгляды были политические, противоположные взглядам советского народа. 

А как вы думаете, кто и когда придумал миф о голодоморе? Ющенко? Да не, это гитлеровско-бандеровская пропаганда, еще 5 октября 1941.

libraria.ua


promo goodspb september 8, 2017 17:46 810
Buy for 200 tokens
Вот поэтому Путин – не ваш, а мой президент. Потому что я – русская. А вы – не русские. Моя статья «Я русская! Я устала извиняться!» привлекла такое количество троллей разного вида и происхождения, что сумела набрать 2400 комментариев. Кем меня только не…

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened